Добре дошли в
официалния сайт на
БМЧК-Бургас

Добре дошли в официалния сайт на Български младежки Червен кръст - Бургас!
Цялата информация, от която се нуждаете, на едно място, ориентирайте се бързо и лесно! Научете повече за клубовете на БМЧК-Бургас, за акциите на доброволците, включете се в предстоящите обучения и проекти! Вижте доброволците в действие-разгледайте галерията със снимки!

Станете част от най-голямата младежка структура в България! 


Сайтът на БМЧК-Бургас е дарение от Ротаракт Клуб Бургас и Ротари Интернешънъл.Rotary Club Bourgas Rotaract Club Bourgas Rotary International
 
Промоция на хуманитарните ценности

Промоция на хуманитарните ценности е модул за обучение, чиято цел е да намали дискриминацията, да насърчи хората да осъзнаят собствените си предразсъдъци, за да се опитат да ги преодолеят и да бъдат по-толерантни и отворени към различието.

ПХЦ включва 4 основни подтеми, които се изследват по време на обученията:

Червенокръстките принципи. Причината те да са включени в модула е презумпцията, че ако човек следва седемте принципа във всичко, което прави – в живота, а не просто в червенокръстката си дейност – то това логично ще доведе до толерантност, приемане на различните и среда, свободна от дискриминация. Затова се насърчава всеки да следва тези принципи, независимо дали е доброволец на БМЧК или не.
Междукултурен диалог. В рамките на тази подтема модулът се занимава с понятието за култура и различните културни пластове, за да се стигне до това по какви начини и на какви нива може да има културни различия. Продължава се с това, че културните различия могат и често са причина за възникване на конфликти и омраза, които могат да бъдат избегнати, ако хората можеха да разпознаят културните различия като причина за тяхното възникване.
Социологически понятия. Тази подтема е най-голямата от четирите и представлява сърцевината на модула и негова най-важна обяснителна част. В тази подтема участниците се занимават със социологическите понятия: идентичност, общност, предразсъдъци, стереотипи, дискриминация, толерантност, включване, етноцентризъм, ксенофобия, расизъм и др. Играят се ролеви игри, базирани на тези понятия и изобразяващи тяхното действие в отношенията между хората, по начин, позволяващ на участниците да видят релевантността им в ежедневния живот.
Хуманитарно действие. В четвъртата подтема от модула се акцентира върху личния принос - какво може да направи всеки от нас? В тази подтема се говори за това какво е страничен наблюдател на дадено събитие, например акт на дискриминация или насилие, и как може един страничен наблюдател да вземе участие, да се намеси, за да помогне в дадена ситуация, защо това е трудно и т.н.


 

 
Дарителски кампании
 

Помогни на човек в нужда
БЧК и верига магазини BILLA стартираха съвместна...
 

Дар за Великден
По традиция всяка година БЧК Областен съвет Бургас...
 

Подари Коледа
Кампанията "Подари Коледа" се е превърнала в символ...
 


 
Стартирай свой клуб!
Стартирай свой клуб!
Представи си, че си прекарваш страхотно в компанията...

Споделете