Добре дошли в
официалния сайт на
БМЧК-Бургас

Добре дошли в официалния сайт на Български младежки Червен кръст - Бургас!
Цялата информация, от която се нуждаете, на едно място, ориентирайте се бързо и лесно! Научете повече за клубовете на БМЧК-Бургас, за акциите на доброволците, включете се в предстоящите обучения и проекти! Вижте доброволците в действие-разгледайте галерията със снимки!

Станете част от най-голямата младежка структура в България! 


Сайтът на БМЧК-Бургас е дарение от Ротаракт Клуб Бургас и Ротари Интернешънъл.Rotary Club Bourgas Rotaract Club Bourgas Rotary International
 
Обучение по СПД
Обучения

Обученията и семинарите в БМЧК са важна част от подготовката на доброволците. Те са динамични и емоционални, помагат ти да се научиш да работиш в екип, развиват креативното мислене! Обученията ще обогатят знанията ти за дейностите на БМЧК и ще те научат на много полезни и интересни неща, които да прилагаш на практика в живота.

В БМЧК съществува разработена 4-степенна система за обучение на доброволци:

Общи знания за Червенокръсткото движение

Това е първата и задължителна част от подготовката на доброволците. Те се запознават с историята и мисията на Червенокръсткото движение в световен мащаб, с неговите основни принципи, с емблемата. Научават повече за неговия основател Анри Дюнан, запознават се със сферите на дейност на БЧК и на БМЧК. Разучават структурата и принципите на младежката организация с помощта на интерактивни методи за обучение.

Ниво 1 Специализирано обучение по тема

След като е научил какви са сферите на дейност на БМЧК, доброволецът си избира какво му е най-интересно и за какво би искал да научи повече, за да участва пълноценно в различни инициативи от тази сфера. Той преминава специализирано обучение, което дава начални специфични знания по една от темите, по които работи БМЧК.

Ниво 2 Презентатори

Обучението задълбочава знанията по темата и подготвя участниците за презентиране на темата пред аудитория. След като доброволецът вече е избрал сфера, в която да се развива и е получил нужните знания по темата, той може да премине 2-я обучителен модул, който ще го подготви да предава знанията си на други доброволци, ще го научи как да обучава връстници. Доброволецът бива подготвен как да говори пред аудитория, как да структурира лекция и да я изнесе.

Ниво 3 Обучаващи на презентатори

Обучението надгражда и актуализира знанията по темата, както и уменията за презентиране и разширява инструментариума от подходи при работа с различни аудитории. Включва детайлна, задълбочена и актуализирана информация по темата във всички нейни аспекти, както и техники и методи за предаване на информация, лидерски умения и др.

Ниво 4 Обучител на обучаващи

Обучението дава знания и умения за водене на обучения на всички нива от Системата на БМЧК


 

Основни знания за Червенокръсткото движение

Базисно обучение, задължително за всеки новоприет доброволец. То е първата стъпка към опознаването на...

 

Първа долекарска помощ

Доброволците се учат да оказват първа долекарска помощ на пострадал в зависимост от общото му състояние....

 

Превенция на ХИВ/СПИН и сексуално-рисково поведение

Превенцията на HIV/СПИН и други полово предавани болести е сред най-важните червенокръстки теми,...

 

Превенция на зависимости

Доброволците на БМЧК развиват разнообразни дейности по посока превенция на наркоманно-рисковото...

 

Здравословно хранене и здравословен начин на живот

Обучението по здравословно хранене обхваща няколко основни подтеми и цели формиране на нагласи за...

 

Работа с деца от уязвими групи и соц.-помощна дейност

Обучението по социално-помощна дейност, ниво 1, е с продължителност 8 часа. Доброволците придобиват...

 

Промоция на хуманитарните ценности

Промоция на хуманитарните ценности е модул за обучение, чиято цел е да намали дискриминацията, да насърчи...

 

 
Дарителски кампании
 

Помогни на човек в нужда
БЧК и верига магазини BILLA стартираха съвместна...
 

Дар за Великден
По традиция всяка година БЧК Областен съвет Бургас...
 

Подари Коледа
Кампанията "Подари Коледа" се е превърнала в символ...
 


 
Стартирай свой клуб!
Стартирай свой клуб!
Представи си, че си прекарваш страхотно в компанията...

Споделете